www.pudn.com > matlabsimulink.rar > c5s2tu.m, change:2010-09-27,size:1744b


%第五章第二节发电机出口空载短路计算曲线、仿真图绘制 
% %*********************************************** 
N=48; 
t1=(0:0.02/N:1.00); 
m=size(t1); 
fai=0*pi/180; 
%空载短路全电流表达式 
Ia=(-cos(2*pi*50*t1+fai)-1.43*exp(-2.97*t1).*cos(2*pi*50*t1+fai)-2.34*exp(-0.608*t1).*cos(2*pi*50*t1+fai)+... 
    4*exp(-6.3*t1).*cos(-fai*pi/180)+0.77*exp(-6.3*t1).*cos(2*2*pi*50*t1+fai)); 
%基频分量 
Ia1=-cos(2*pi*50*t1+fai)-1.43*exp(-2.97*t1).*cos(2*pi*50*t1+fai)-2.34*exp(-0.608*t1).*cos(2*pi*50*t1+fai); 
%倍频分量 
Ia2=0.77*exp(-6.3*t1).*cos(2*2*pi*50*t1+fai); 
%非周期分量 
Iap=4*exp(-6.3*t1).*cos(-fai*pi/180); 
 
subplot(4,1,1); 
plot(t1,Ia); 
grid on; 
axis([0 1 -10 10]); 
ylabel('Ia(p.u.)'); 
 
subplot(4,1,2); 
plot(t1,Ia1); 
grid on; 
axis([0 1 -10 10]); 
ylabel('Ia1(p.u.)'); 
 
subplot(4,1,3); 
plot(t1,Ia2); 
grid on; 
axis([0 1 -1 1]); 
ylabel('Ia2(p.u.)'); 
 
subplot(4,1,4); 
plot(t1,Iap); 
grid on; 
axis([0 1 -10 10]); 
ylabel('Iap(p.u.)'); 
 
xlabel('t/s'); 
%*************绘制短路电流仿真图 
x=ScopeData1.time; 
subplot(3,1,1); 
plot(x,ScopeData1.signals.values(:,1)); 
grid on; 
axis([0 1 -10 10]); 
ylabel('Ia(p.u.)') 
 
subplot(3,1,2); 
plot(x,ScopeData1.signals.values(:,2)); 
grid on; 
axis([0 1 -10 10]); 
ylabel('Ib(p.u.)') 
 
subplot(3,1,3); 
plot(x,ScopeData1.signals.values(:,3)); 
grid on; 
axis([0 1 -10 10]); 
ylabel('Ic(p.u.)') 
 
xlabel('t/s'); 
%*************绘制短路时id、iq、励磁电流仿真图 
x=Pm3.time; 
subplot(3,1,1); 
plot(x,Pm3.signals.values); 
grid on; 
axis([0 1 -10 10]); 
ylabel('id(p.u.)') 
 
subplot(3,1,2); 
plot(x,Pm2.signals.values); 
grid on; 
axis([0 1 -10 10]); 
ylabel('iq(p.u.)') 
 
subplot(3,1,3); 
plot(x,Pm1.signals.values); 
grid on; 
axis([0 1 0 3]); 
ylabel('if(p.u.)') 
 
xlabel('t/s'); 
t=1