www.pudn.com > GandyDraw_MFC.rar > GandyDrawDoc.cpp, change:2006-11-08,size:1071b


// GandyDrawDoc.cpp : CGandyDrawDoc 类的实现 
// 
 
#include "stdafx.h" 
#include "GandyDraw.h" 
 
#include "GandyDrawDoc.h" 
 
#ifdef _DEBUG 
#define new DEBUG_NEW 
#endif 
 
 
// CGandyDrawDoc 
 
IMPLEMENT_DYNCREATE(CGandyDrawDoc, CDocument) 
 
BEGIN_MESSAGE_MAP(CGandyDrawDoc, CDocument) 
END_MESSAGE_MAP() 
 
 
// CGandyDrawDoc 构造/析构 
 
CGandyDrawDoc::CGandyDrawDoc() 
{ 
	// TODO: 在此添加一次性构造代码 
 
} 
 
CGandyDrawDoc::~CGandyDrawDoc() 
{ 
} 
 
BOOL CGandyDrawDoc::OnNewDocument() 
{ 
	if (!CDocument::OnNewDocument()) 
		return FALSE; 
 
	// TODO: 在此添加重新初始化代码 
	// (SDI 文档将重用该文档) 
 
	return TRUE; 
} 
 
 
 
 
// CGandyDrawDoc 序列化 
 
void CGandyDrawDoc::Serialize(CArchive& ar) 
{ 
	if (ar.IsStoring()) 
	{ 
		// TODO: 在此添加存储代码 
	} 
	else 
	{ 
		// TODO: 在此添加加载代码 
	} 
} 
 
 
// CGandyDrawDoc 诊断 
 
#ifdef _DEBUG 
void CGandyDrawDoc::AssertValid() const 
{ 
	CDocument::AssertValid(); 
} 
 
void CGandyDrawDoc::Dump(CDumpContext& dc) const 
{ 
	CDocument::Dump(dc); 
} 
#endif //_DEBUG 
 
 
// CGandyDrawDoc 命令