www.pudn.com > ethercat-slave-source-code.rar > eoeappl.h, change:2013-05-03,size:9900b


/** 
 * \addtogroup EoE Ethernet over EtherCAT 
 * @{ 
 */ 
 
/** 
\file eoeappl.h 
\author EthercatSSC@beckhoff.com 
 
\version 5.10 
 
<br>Changes to version V5.01:<br> 
V5.10 EOE5: Support "Get IP Parameter" (4Byte EoE requests also valid<br> 
      Change setting of EoE response flag)<br> 
<br>Changes to version - :<br> 
V5.01 : Start file change log 
 */ 
#ifndef _EOEAPPL_H_ 
 
#define _EOEAPPL_H_ 
 
/*----------------------------------------------------------------------------------------- 
------ 
------  Includes 
------ 
-----------------------------------------------------------------------------------------*/ 
#include "ecateoe.h" 
 
 
/*----------------------------------------------------------------------------------------- 
------ 
------  Defines and Types 
------ 
-----------------------------------------------------------------------------------------*/ 
 
#define  ETHERNET_MAX_FRAME_LEN     1514 /**< \brief Max Ethernet frame length*/ 
#define  ETHERNET_MAX_VLAN_FRAME_LEN  1518 /**< \brief Max Ethernet VLAN frame length*/ 
#define  ETHERNET_MAX_FRAMEBUF_LEN   1536 /**< \brief Max Ethernet frame buffer size*/ 
 
#define  ARP_HW_ADDR_SPACE_ETHERNET_SW 0x0100 /**< \brief Hardware Address Space: 1 = Ethernet*/ 
#define  ETHERNET_FRAME_TYPE_IP_SW   0x0008 /**< \brief EtherType IP*/ 
#define  ETHERNET_FRAME_TYPE_ARP1_SW  0x0608 /**< \brief EtherType ARP*/ 
 
/*CODE_INSERT_START (MBX_FILE_PACKED_START)*/ 
#if FC1100_HW 
#pragma pack(push, 1) 
#endif 
/*CODE_INSERT_END*/ 
 
 
/** 
 * \brief Ethernet header 
 */ 
typedef struct MBX_STRUCT_PACKED_START 
{ 
  ETHERNET_ADDRESS  Destination; /**< \brief Destination MAC address*/ 
  ETHERNET_ADDRESS  Source; /**< \brief Source MAC address*/ 
  UINT16       FrameType; /**< \brief EtherType (in host-order)*/ 
}MBX_STRUCT_PACKED_END 
ETHERNET_FRAME; 
 
 
#define  ETHERNET_FRAME_LEN    SIZEOF(ETHERNET_FRAME) /**< \brief Ethernet header size*/ 
#define  ETHERNET_FRAMETYPE_LEN  SIZEOF(UINT16) /**< \brief Ethernet Type size*/ 
 
 
/** 
 * \brief ARP/IP Header 
 */ 
typedef struct MBX_STRUCT_PACKED_START 
{ 
  UINT16       hwAddrSpace; /**< \brief Hardware Address Space: 1 = Ethernet*/ 
  UINT16       protAddrSpace; /**< \brief ETHERNET_FRAME_TYPE_IP*/ 
  UINT8        lengthHwAddr; /**< \brief Length of Hardware address (6)*/ 
  UINT8        lengthProtAddr; /**< \brief Length of Port address (4)*/ 
  UINT16       opcode; /**< \brief 1 = request, 2 = reply*/ 
  ETHERNET_ADDRESS  macSource; /**< \brief Source MAC*/ 
  UINT32       ipSource; /**< \brief Source IP*/ 
  ETHERNET_ADDRESS  macDest; /**< \brief Destination MAC*/ 
  UINT32       ipDest; /**< \brief Destination IP*/ 
}MBX_STRUCT_PACKED_END 
ARP_IP_HEADER; 
 
#define  ARP_IP_REPLY_PATTERN_LEN     18 /**< \brief ARP Reply pattern length*/ 
#define  ARP_AMS_REPLY_PATTERN_LEN    14 /**< \brief AMS Reply pattern length*/ 
 
#define  ARP_IP_HEADER_LEN        SIZEOF(ARP_IP_HEADER) /**< \brief ARP/IP Header length*/ 
#define  ARP_IP_REPLY_HEADER_LEN     (ARP_IP_HEADER_LEN + ARP_IP_REPLY_PATTERN_LEN) /**< \brief ARP Reply header length*/ 
 
#define  ARP_OPCODE_REQUEST_SW      0x0100 /**< \brief ARP Request opcode*/ 
#define  ARP_OPCODE_REPLY_SW       0x0200 /**< \brief ARP Reply opcode*/ 
 
 
/** 
 * \brief ARP/IP Data 
 */ 
typedef struct MBX_STRUCT_PACKED_START 
{ 
  ETHERNET_FRAME    ether; /**< \brief Ethernet header*/ 
  ARP_IP_HEADER    arp; /**< \brief ARP/IP header*/ 
}MBX_STRUCT_PACKED_END 
ARP_IP_DATA; 
 
 
/** 
 * \brief IP Header 
 */ 
typedef struct MBX_STRUCT_PACKED_START 
{ 
  UINT8    x; /**< \brief Version and header length*/ 
  UINT8    tos; /**< \brief Type of service*/ 
  UINT16    length; /**< \brief Total length*/ 
  UINT16    identifier; /**< \brief Identification*/ 
#define IP_MF 0x2000 /**< \brief More fragments (stored in "fragment")*/ 
  UINT16    fragment; /**< \brief Flags and Fragment offset*/ 
  UINT8    ttl; /**< \brief Time to live*/ 
  UINT8    protocol; /**< \brief following protocol*/ 
  UINT16    cksum; /**< \brief Checksum*/ 
  UINT32    src; /**< \brief Source IP*/ 
  UINT32    dest; /**< \brief Destination IP*/ 
}MBX_STRUCT_PACKED_END 
IP_HEADER; 
 
 
#define  IP_HEADER_DEFAULT_X   0x45 /**< \brief Default Version and header (version 4, header length 20)*/ 
#define  IP_HEADER_DEFAULT_TTL  0x80 /**< \brief DEfault time to live*/ 
#define  IP_HEADER_DEFAULT_TOS  0x00/**< \brief Default Type of service*/ 
#define  IP_HEADER_DEFAULT_FRAG  0x0000/**< \brief DEfault fragments*/ 
 
#define  IP_HEADER_MINIMUM_LEN  20/**< \brief Minimum IP header length*/ 
 
#define  IP_PROTOCOL_ICMP     1 /**< \brief Protocol ICMP*/ 
#define  IP_PROTOCOL_TCP     6 /**< \brief Protocol TCP*/ 
#define  IP_PROTOCOL_UDP     17 /**< \brief Protocol UDP*/ 
 
 
/** 
 * \brief UDP Header 
 */ 
typedef struct MBX_STRUCT_PACKED_START 
{ 
  UINT16  src_port; /**< \brief Source port*/ 
  UINT16  dest_port; /**< \brief Destination port*/ 
  UINT16  length; /**< \brief Length (including this header)*/ 
  UINT16  checksum; /**< \brief Checksum*/ 
}MBX_STRUCT_PACKED_END 
UDP_HEADER; 
 
 
#define  UDP_HEADER_LEN      SIZEOF(UDP_HEADER) /**< \brief UDP header length*/ 
 
#define  UDP_PORT_BKHF       0x88A4 /**< \brief EtherCAT UDP Port*/ 
 
 
 
/** 
 * \brief TCP Header 
 */ 
typedef struct MBX_STRUCT_PACKED_START 
{ 
  UINT16    portSource; /**< \brief Source port*/ 
  UINT16    portDest; /**< \brief Destination port*/ 
  UINT32    seqNo; /**< \brief Sequence number*/ 
  UINT32    ackNo; /**< \brief Acknowledge number*/ 
  UINT16    flags; /**< \brief Flags*/ 
/*  struct 
  { 
    UINT16    dataOffset  : 4; 
    UINT16    reserved    : 6; 
    UINT16    urg      : 1; 
    UINT16    ack      : 1; 
    UINT16    psh      : 1; 
    UINT16    rst      : 1; 
    UINT16    syn      : 1; 
    UINT16    fin      : 1; 
  };*/ 
  UINT16    window; /**< \brief Window*/ 
  UINT16    checksum; /**< \brief Checksum*/ 
  UINT16    urgentPtr; /**< \brief Urgent*/ 
  UINT32    options; /**< \brief Options*/ 
/*  struct 
  { 
    UINT32    options    : 24; 
    UINT32    padding    : 8; 
  };*/ 
 
}MBX_STRUCT_PACKED_END 
TCP_HEADER; 
 
 
/** 
 * \brief ICMP Header 
 */ 
typedef struct MBX_STRUCT_PACKED_START 
{ 
  UINT8    type; /**< \brief Type*/ 
  UINT8    code; /**< \brief Code*/ 
  UINT16   checksum; /**< \brief Checksum*/ 
  union 
  { 
    struct 
    { 
      UINT8    pointer; /**< \brief Pointer*/ 
    } p; 
    struct 
    { 
      UINT16  id; /**< \brief ID*/ 
      UINT16  seqNo; /**< \brief Sequence number*/ 
    } i; 
    UINT32  gatewayAddr; /**< \brief Gateway address*/ 
  } u; /**< \brief Data*/ 
}MBX_STRUCT_PACKED_END 
ICMP_HEADER; 
 
#define  ICMP_HEADER_LEN         8 /**< \brief ICMP header length*/ 
 
 
#define  ICMP_TYPE_ECHO_REPLY       0 /**< \brief Echo Reply*/ 
#define  ICMP_TYPE_DEST_UNREACHABLE    3 /**< \brief Destination Unreachable*/ 
#define  ICMP_TYPE_SOURCE_QUENCH     4 /**< \brief Source Quench*/ 
#define  ICMP_TYPE_REDIRECT        5 /**< \brief Redirect*/ 
#define  ICMP_TYPE_ECHO          8 /**< \brief Echo*/ 
#define  ICMP_TYPE_TIME_EXCEEDED     11 /**< \brief Time Exceeded*/ 
#define  ICMP_TYPE_PARA_PROBLEM      12 /**< \brief Parameter Problem*/ 
#define  ICMP_TYPE_TIMESTAMP       13 /**< \brief Timestamp*/ 
#define  ICMP_TYPE_TIMESTAMP_REPLY    14 /**< \brief Timestamp Reply*/ 
#define  ICMP_TYPE_INFO_REQUEST      15 /**< \brief Information Request*/ 
#define  ICMP_TYPE_INFO_REPLY       16 /**< \brief Information Reply*/ 
 
 
/** 
 * \brief IP Frame 
 */ 
typedef struct MBX_STRUCT_PACKED_START 
{ 
  ETHERNET_FRAME     Ether; /**< \brief Ethernet header*/ 
  IP_HEADER        Ip; /**< \brief IP header*/ 
  union 
  { 
    UDP_HEADER     Udp; /**< \brief UDP header*/ 
    TCP_HEADER     Tcp; /**< \brief TCP header*/ 
    ICMP_HEADER     Icmp; /**< \brief ICMP header*/ 
    UINT8        Data[(ETHERNET_MAX_FRAME_LEN)-(ETHERNET_FRAME_LEN)-(IP_HEADER_MINIMUM_LEN)]; /**< \brief payload*/ 
  } IpData; /**< \brief IP data*/ 
}MBX_STRUCT_PACKED_END 
ETHERNET_IP_MAX_FRAME; 
 
 
/*CODE_INSERT_START (MBX_FILE_PACKED_END)*/ 
#if FC1100_HW 
#pragma pack(pop) 
#endif 
/*CODE_INSERT_END*/ 
 
#endif //_EOEAPPL_H_ 
 
/*----------------------------------------------------------------------------------------- 
------ 
------  Global Variables 
------ 
-----------------------------------------------------------------------------------------*/ 
 
#if _EOEAPPL_ 
  #define PROTO 
#else 
  #define PROTO extern 
#endif 
 
/*----------------------------------------------------------------------------------------- 
------ 
------  Global Functions 
------ 
-----------------------------------------------------------------------------------------*/ 
 
PROTO  void EOEAPPL_Init(void); 
PROTO  void EOEAPPL_ReceiveFrameInd(UINT8 MBXMEM * pFrame, UINT16 frameSize); 
PROTO  UINT16 EOEAPPL_CalcCheckSum (UINT16 MBXMEM *pWord, UINT16 nLen); 
PROTO  UINT16 EOEAPPL_SettingsInd(ETHERCAT_EOE_INIT MBXMEM *pEoeInit); 
/* ECATCHANGE_START(V5.10) EOE5*/ 
PROTO  UINT16 EOEAPPL_GetSettingsInd(ETHERCAT_EOE_INIT MBXMEM *pEoeInit); 
/* ECATCHANGE_END(V5.10) EOE5*/ 
 
#undef PROTO 
/** @}*/