www.pudn.com > matlab-RBF.rar > grnn_net.m, change:2012-10-23,size:573b


function y = grnn_net(p,t,x,spread) 
% grnn_net.m 
% p:R*Q矩阵,包含Q个长度为R的输入 
% t:1*Q行向量,对应于p的期望输出 
% spread:平滑因子,可选,缺省值为0.5 
 
if ~exist('spread','var') 
  spread=0.5; 
end 
 
[R,Q]=size(p); 
[R,S]=size(x); 
 
%% 径向基层的输出 
yr = zeros(Q,S); 
for i=1:S 
  for j=1:Q 
    v = norm(x(:,i) - p(:,j)); 
    yr(j,i) = exp(-v.^2/(2*spread.^2)); 
  end 
end 
 
%% 加和层的输出 
ya = zeros(2,S); 
for i=1:S 
  ya(1,i) = sum(t .* yr(:,i)',2); 
  ya(2,i) = sum(yr(:,i)); 
end 
 
%% 输出层的结果 
y = ya(1,:)./(eps+ya(2,:));