www.pudn.com > PmSensored.rar > cur_mod.h, change:2013-08-15,size:2101b


/* ================================================================================= 
File name:    CUR_MOD.H  
===================================================================================*/ 
#ifndef __CUR_MOD_H__ 
#define __CUR_MOD_H__ 
 
typedef struct 	{ _iq IDs; 		// Input: Syn. rotating d-axis current (pu) 
				 _iq IQs;			// Input: Syn. rotating q-axis current (pu) 
			   _iq Wr;			// Input: Rotor electrically angular velocity (pu) 	 			    
				 _iq IMDs;		// Variable: Syn. rotating d-axis magnetizing current (pu) 
				 _iq Theta;		// Output: Rotor flux angle (pu) 
			   _iq Kr;			// Parameter: constant using in magnetizing current calculation 
			   _iq Kt;			// Parameter: constant using in slip calculation 
			   _iq K;			// Parameter: constant using in rotor flux angle calculation 
				 _iq Wslip;		// Variable: Slip 
				 _iq We;			// Variable: Angular freq of the stator	 
				} CURMOD; 
																																																																																																																																																																																																								 
 
/*----------------------------------------------------------------------------- 
Default initalizer for the CURMOD object. 
-----------------------------------------------------------------------------*/           
#define CURMOD_DEFAULTS { 0,0,0,0,0, \ 
             0,0,0,0,0 \ 
            } 
 
/*------------------------------------------------------------------------------ 
 CUR_MOD Macro Definition 
------------------------------------------------------------------------------*/ 
 
 
#define CUR_MOD_MACRO(v)							\ 
	v.IMDs += _IQmpy(v.Kr,(v.IDs - v.IMDs));		\ 
	v.Wslip = _IQdiv(_IQmpy(v.Kt,v.IQs),v.IMDs);	\ 
	v.We = v.Wr + v.Wslip;							\ 
	v.Theta += _IQmpy(v.K,v.We);					\ 
													\ 
  if (v.Theta > _IQ(1))							\ 
    v.Theta -= _IQ(1);							\ 
  else if (v.Theta < _IQ(0))						\ 
    v.Theta += _IQ(1); 
 
//v.Theta=(v.Theta+_IQ(1.0))&& 0x00ffffff; 
 
#endif