www.pudn.com > ProjectSend_feeywt.rar > fi.js, change:2012-04-05,size:1635b


// .fi file like language pack 
plupload.addI18n({ 
	'Select files' : 'Valitse tiedostoja', 
	'Add files to the upload queue and click the start button.' : 'Lisää tiedostoja latausjonoon ja klikkaa aloita-nappia.', 
	'Filename' : 'Tiedostonimi', 
	'Status' : 'Tila', 
	'Size' : 'Koko', 
	'Add files' : 'Lisää tiedostoja', 
	'Stop current upload' : 'Pysäytä nykyinen lataus', 
	'Start uploading queue' : 'Aloita jonon lataus', 
	'Drag files here.' : 'Raahaa tiedostot tänne.', 
	'Start upload' : 'Aloita lataus', 
	'Uploaded %d/%d files': 'Ladattu %d/%d tiedostoa', 
	'Stop upload': 'Pysäytä lataus', 
	'Start upload': 'Aloita lataus', 
	'%d files queued': '%d tiedostoa jonossa', 
	'File: %s': 'Tiedosto: %s', 
	'Close': 'Sulje', 
	'Using runtime: ': 'Käytetään ajonaikaista: ', 
	'File: %f, size: %s, max file size: %m': 'Tiedosto: %f, koko: %s, maksimi tiedostokoko: %m', 
	'Upload element accepts only %d file(s) at a time. Extra files were stripped.': 'Latauselementti sallii ladata vain %d tiedosto(a) kerrallaan. Ylimääräiset tiedostot ohitettiin.', 
	'Upload URL might be wrong or doesn\'t exist': 'Lataus URL saattaa olla väärin tai ei ole olemassa', 
	'Error: File too large: ': 'Virhe: Tiedosto liian suuri: ', 
	'Error: Invalid file extension: ': 'Virhe: Kelpaamaton tiedostopääte: ', 
	'File extension error.': 'Tiedostopäätevirhe.', 
	'File size error.': 'Tiedostokokovirhe.', 
	'File count error.': 'Tiedostolaskentavirhe.', 
	'Init error.': 'Init virhe.', 
	'HTTP Error.': 'HTTP virhe.', 
	'Security error.': 'Tietoturvavirhe.', 
	'Generic error.': 'Yleinen virhe.', 
	'IO error.': 'I/O virhe.' 
});