www.pudn.com > ProjectSend_feeywt.rar > et.js, change:2012-04-05,size:1683b


// Estonian translation, et.js 
plupload.addI18n({ 
	'Select files' : 'Vali faile', 
	'Add files to the upload queue and click the start button.' : 'Lisa failid üleslaadimise järjekorda ja klõpsa alustamise nupule.', 
	'Filename' : 'Failinimi', 
	'Status' : 'Olek', 
	'Size' : 'Suurus', 
	'Add files' : 'Lisa faile', 
	'Stop current upload' : 'Praeguse üleslaadimise peatamine', 
	'Start uploading queue' : 'Järjekorras ootavate failide üleslaadimise alustamine', 
	'Drag files here.' : 'Lohista failid siia.', 
	'Start upload' : 'Alusta üleslaadimist', 
	'Uploaded %d/%d files': 'Üles laaditud %d/%d', 
	'Stop upload': 'Peata üleslaadimine', 
	'Start upload': 'Alusta üleslaadimist', 
	'%d files queued': 'Järjekorras on %d faili', 
	'File: %s': 'Fail: %s', 
	'Close': 'Sulge', 
	'Using runtime: ': 'Kasutatakse varianti: ', 
	'File: %f, size: %s, max file size: %m': 'Fail: %f, suurus: %s, suurim failisuurus: %m', 
	'Upload element accepts only %d file(s) at a time. Extra files were stripped.': 'Üleslaadimise element saab vastu võtta ainult %d faili ühe korraga. Ülejäänud failid jäetakse laadimata.', 
	'Upload URL might be wrong or doesn\'t exist': 'Üleslaadimise URL võib olla vale või seda pole', 
	'Error: File too large: ': 'Viga: fail on liiga suur: ', 
	'Error: Invalid file extension: ': 'Viga: sobimatu faililaiend: ', 
	'File extension error.': 'Faililaiendi viga.', 
	'File size error.': 'Failisuuruse viga.', 
	'File count error.': 'Failide arvu viga.', 
	'Init error.': 'Lähtestamise viga.', 
	'HTTP Error.': 'HTTP ühenduse viga.', 
	'Security error.': 'Turvaviga.', 
	'Generic error.': 'Üldine viga.', 
	'IO error.': 'S/V (I/O) viga.' 
});