www.pudn.com > zishiyingjiami.rar > DDde.asv, change:2012-05-30,size:3992b


function I=DDde(I) 
%解密 
%第四种顺序解密 
[m,n]=size(I);l=10; 
I0(1:m/2,1:n/2)=I(1:m/2,1:n/2);      %左上角 
I1(1:m/2,1:n/2)=I(1:m/2,n/2+1:n);     %右上角 
I2(1:m/2,1:n/2)=I(m/2+1:m,n/2+1:n);    %右下角 
I3(1:m/2,1:n/2)=I(m/2+1:m,1:n/2);     %左下角 
%解密左上角 
%计算右下角加密后的异或值 
IX=0; 
for i=1:m/2-1 
  for j=1:n/2-1 
    IX=bitxor(IX,I2(i,j)); 
  end 
end 
%用左下角加密后的异或值产生解密密钥流 
IXX=double(IX)/256; 
IXX=SC(IXX); 
N2=mod(round(abs(IXX)*12),12); 
for i=l:-1:1 
k=N2(i); 
switch k 
    case 0 
      I0=LDTRUJ(I0); 
    case 1 
      I0=RUTLDJ(I0); 
    case 2 
      I0=RDTLUJ(I0); 
    case 3 
      I0=LUTRDJ(I0); 
    case 4 
      I0=LTRJ(I0); 
    case 5 
      I0=RTLJ(I0); 
    case 6 
      I0=UTDJ(I0); 
    case 7 
      I0=DTUJ(I0); 
    case 8 
      I0=HDUJ(I0); 
    case 9 
      I0=HUDJ(I0); 
    case 10 
      I0=LRLJ(I0); 
    case 11 
      I0=LLRJ(I0); 
  end  
end  
for i=1:m 
  for j=1:n 
    I(1:m/2,1:n/2)=I0(1:m/2,1:n/2);  %左上角解密结果 
  end 
end 
% figure(3),subplot(2,2,1);imshow(uint8(I));title('解密1'); 
% 解密右下角 
% 计算左下角加密后的异或值 
IX=0; 
for i=1:m/2-1 
  for j=1:n/2-1 
    IX=bitxor(IX,I3(i,j)); 
  end 
end 
% 用右下角加密后的异或值产生解密密钥流 
IXX=double(IX)/256; 
IXX=SC(IXX); 
N2=mod(round(abs(IXX)*12),12); 
for i=l:-1:1 
k=N2(i); 
switch k 
    case 0 
      I2=LDTRUJ(I2); 
    case 1 
      I2=RUTLDJ(I2); 
    case 2 
      I2=RDTLUJ(I2); 
    case 3 
      I2=LUTRDJ(I2); 
    case 4 
      I2=LTRJ(I2); 
    case 5 
      I2=RTLJ(I2); 
    case 6 
      I2=UTDJ(I2); 
    case 7 
      I2=DTUJ(I2); 
    case 8 
      I2=HDUJ(I2); 
    case 9 
      I2=HUDJ(I2); 
    case 10 
      I2=LRLJ(I2); 
    case 11 
      I2=LLRJ(I2); 
  end  
end  
for i=1:m 
  for j=1:n 
    I(m/2+1:m,n/2+1:n)=I2(1:m/2,1:n/2);  %右下角解密结果 
  end 
end 
% figure(3),subplot(2,2,2);imshow(uint8(I));title('解密2'); 
% 解密左下角 
% 计算右上角加密后的异或值 
IX=0; 
for i=1:m/2-1 
  for j=1:n/2-1 
    IX=bitxor(IX,I1(i,j)); 
  end 
end 
% 用右上角加密后的异或值产生解密密钥流 
IXX=double(IX)/256; 
IXX=SC(IXX); 
N2=mod(round(abs(IXX)*12),12); 
for i=l:-1:1 
k=N2(i); 
switch k 
    case 0 
      I3=LDTRUJ(I3); 
    case 1 
      I3=RUTLDJ(I3); 
    case 2 
      I3=RDTLUJ(I3); 
    case 3 
      I3=LUTRDJ(I3); 
    case 4 
      I3=LTRJ(I3); 
    case 5 
      I3=RTLJ(I3); 
    case 6 
      I3=UTDJ(I3); 
    case 7 
      I3=DTUJ(I3); 
    case 8 
      I3=HDUJ(I3); 
    case 9 
      I3=HUDJ(I3); 
    case 10 
      I3=LRLJ(I3); 
    case 11 
      I3=LLRJ(I3); 
  end  
end  
for i=1:m 
  for j=1:n 
    I(m/2+1:m,1:n/2)=I3(1:m/2,1:n/2);  %左下角解密结果 
  end 
end 
% figure(3),subplot(2,2,3);imshow(uint8(I));title('解密3'); 
% 解密右上角 
% 计算左上角异或值 
IX=0; 
for i=1:m/2-1 
  for j=1:n/2-1 
    IX=bitxor(IX,I0(i,j)); 
  end 
end 
% 用左上角解密后的异或值产生解密密钥流 
IXX=double(IX)/256; 
IXX=SC(IXX); 
N2=mod(round(abs(IXX)*12),12); 
for i=l:-1:1 
k=N2(i); 
switch k 
    case 0 
      I2=LDTRUJ(I2); 
    case 1 
      I2=RUTLDJ(I2); 
    case 2 
      I2=RDTLUJ(I2); 
    case 3 
      I2=LUTRDJ(I2); 
    case 4 
      I2=LTRJ(I2); 
    case 5 
      I2=RTLJ(I2); 
    case 6 
      I2=UTDJ(I2); 
    case 7 
      I2=DTUJ(I2); 
    case 8 
      I2=HDUJ(I2); 
    case 9 
      I2=HUDJ(I2); 
    case 10 
      I2=LRLJ(I2); 
    case 11 
      I2=LLRJ(I2); 
  end  
end  
for i=1:m 
  for j=1:n 
     I(m/2+1:m,n/2+1:n)=I2(1:m/2,1:n/2);  %右上角解密结果 
  end 
end 
% figure(5);imshow(uint8(I));title('解密4');