www.pudn.com > PROFIBUS_DP_protocol_source.ZIP > vardef.h, change:2004-03-17,size:35806b


//----------------------------------------------------------------------------- 
// $Id: vardef.h,v 1.0.0                      2004/01/13 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// 
//   ProfiM - PROFIBUS MASTER DRIVER FOR WINDOWS NT/2000 
// 
// Author:  
//   Pavel Trnka, CTU FEE 
//   trnkap@seznam.cz 
// With help and advices from: 
//   Ing. Petr Smolik, CTU FEE 
//   Ing. Pavel Pisa, CTU FEE 
//   Ing. Pavel Burget, CTU FEE 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// 
// Popis: 
// ------ 
// Definice dulezitych datovych typu, standartnich struktur FDL a konstant. 
// Dulezitou casti jsou ihned v uvodu definice falesnych maker urciji podminky 
// pro preklad. 
// 
//----------------------------------------------------------------------------- 
//----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
#ifndef _VARDEF_H 
#define _VARDEF_H 
 
 
#include "NTDDK.H"  
 
// SS-FORMAT-OFF 
 
//***************************************************************************** 
//** 
//**            PODMINKY PRO PREKLAD 
//** 
//** Doporucene podminky pro preklad pro Windows 2000, definovat falesna makra: 
//** PnP, PISA_IO, USE_RX_FIFO, AUTOMATIC_RX, USE_WATCHDOG 
//** 
//** Doporucene podminky pro preklad pro Windows NT, definovat falesna makra: 
//** PISA_IO, USE_WATCHDOG 
//** 
//***************************************************************************** 
 
// 
// prelozi ovladac s PnP podporou pro pouziti pod Windows 2000 a Windows XP 
// 
//#define PnP      
 
// 
// pro odstraneni cekani ve smycce se bude pouzivat preruseni od modemu (pouze 
// pro standratni seriovy port - u 16PCI954 neni potreba - u te se nikde ne- 
// ceka) 
// 
#define PISA_IO     
 
// 
// Povoli pouzivani FIFO pameti pro prijem dat (pouze pro 16PCI954). 
// FIFO pro vysilani dat je pouzivana vzdy (pouze pro 16PCI954). 
// 
//#define USE_RX_FIFO 
 
// 
// Pro obvod 16PCI954 nastavi automaticke prepinani na prijem po vyslani 
// celeho ramce. Zaroven je pro prijem ramcu vyuzivano cele prijimaci 
// FIFO. Jedinou nevyhodou je, ze po prijeti celeho ramce je preruseni 
// generovano se spozdenim 4 znaku - tj. 44Tbitu. Coz by ovsem pro dostatecne 
// dlouhe reakcni casy site (maxTSDR) nemelo vadit. Na druhou stranu nam to 
// umozni dosahovat vysokych prenosovych rychlosti. 
// 
//#define AUTOMATIC_RX 
 
// 
// Povoli pouziti WatchDogu - ten s periodou 1s kontroluje aktivitu 
// driveru a v pripade zatuhnuti jej restartuje. 
// 
#define USE_WATCHDOG 
 
// 
// Mnozstvi vypisovanych debug informaci (pomoci fce DbgPrint): 
// 1 - vypisuje vse 
// 2 - vypisuje informace o provozu na sbernici (typy vysilanych/prijimanych ramcu apod.) 
// 3 - vypisuje pouze zakladni informace a kriticke chyby 
// 4 - vypis je zcela vypnut 
// 
#define ERROR_LEVEL  3  
 
// 
// 1 - ovladac vypisuje ladici informace z PnP casti 
// 0 - bez vypisu 
// 
#define PnP_DBG    0  
 
 
//***************************************************************************** 
//** 
//** Driver controll structure 
//** 
//*****************************************************************************        
 
#define PROFIM_MAGIC 0x13061980 
 
 
//***************************************************************************** 
//** 
//** Identifikace ramcu (Start/End delimiters) 
//** 
//***************************************************************************** 
 
#define DelimiterSD1   0x10 
#define DelimiterSD2   0x68 
#define DelimiterSD3   0xA2 
#define DelimiterSD4   0xDC 
#define DelimiterSC   0xE5 
#define DelimiterED   0x16 
 
 
 
//***************************************************************************** 
//** 
//** Delky bufferu 
//** 
//***************************************************************************** 
 
#define RQ_BUFFER_SIZE  20 // Request buffer size 
#define RS_BUFFER_SIZE  20 // Result buffer size 
#define IRP_BUFFER_SIZE 100 // Irp buffer size 
#define INBUF_SIZE   1024 // Velikost vstupniho bufferu pro data z vnejsku 
#define DEF_BUFFER_SIZE 2000 // Velikost bufferu pro vysilani 
 
 
 
//***************************************************************************** 
//** 
//** Default parametry mastera 
//** 
//***************************************************************************** 
 
#define DEF_BAUD_RATE      9600 
#define HSA_default       15    // Highest Station Address 
#define TS_default       7    // This Station address 
#define G_default        2    // Gap update factor 
//#define Baud_rate_default   kbaud_9_6 
#define Baud_rate_num_default  9600   
#define medium_red_default   no_redundancy 
#define retry_ctr_default    1 
#define default_sap_default   10 
#define TSL_default       300 //60 // SLOT time 
#define TQUI_default      0    // Transmitter fall time / 
                     // repeater changeover time 
#define TSET_default      0    // Setup time 
#define min_TSDR_default    12    // Minimum Station Delay Time (Response) 
#define max_TSDR_default    55    // Maximum Station Delay Time (Response) 
#define TTR_default       2000   // Time To Reach 
#define in_ring_desired_default flc_true 
#define physical_layer_default rs485 
 
#define Tto           4000   // Time Out 
 
 
// 
// so far unused 
// 
 
//#define tTD                 1 
//#define Timer_set              65000 
 
//#define time_out_threshold_default     0xffff 
#define not_syn_threshold_default      0xffff 
#define uart_error_threshold_default    0xffff 
#define out_of_ring_threshold_default    0xffff 
#define sdn_not_indicated_threshold_default 0xffff 
#define duplicate_address_threshold_default 0xffff 
#define hardware_error_threshold_default  0xffff 
#define mac_error_threshold_default     0xffff 
 
 
 
//***************************************************************************** 
//** 
//** Definice typu znaku zapisovanych do vystupniho bufferu 
//** 
//***************************************************************************** 
 
#define DATA_CHAR     0 
#define TIMING_CHAR    1 
#define SYN_CHAR     2 
 
//Hodnoty posilane na interface pokud prijdou na radu casovaci znaky. 
//Interface je prepnuty na prijem, takze znaky se na sbernici nedostanou, 
//ale jejich hodnota je dulezita pro generovani preruseni od stavu modemu. 
//V interfacu musi byt propojen TxD se vstupem DSR. Vyslanim znaku 0x00 
//potom prijdou dve preruseni od stavu modemu. 
//Neni-li v interfacu toto pro propojeni, je nutno ovladac prelozit bez 
//definovaneho falesneho makra PISA_IO 
#define SYN_BYTE     0x00 
#define TIMING_BYTE    0x00 
 
 
 
//***************************************************************************** 
//** 
//** Retezce pro naplneni identifikacni struktuty Ident 
//** 
//***************************************************************************** 
 
#define Vendor_name    "CTU-FEE" 
#define Controller_type  "ProfiM - Windows Profibus DP Master Driver" 
#define HW_release    "1.0" 
#define SW_release    "0.015" 
 
// SS-FORMAT-ON 
 
 
//***************************************************************************** 
//** 
//** Makra pro vypis stavovych a chybovych informaci 
//** 
//***************************************************************************** 
 
// pozor neumoznuje vypisy s parametry jako napr. DbgPrint("abc %d",x); 
#define RS_DbgPrint(a) DbgPrint(a)       
 
//umoznuji vypisy s parametry 
#define PB_DbgPrintL1 if (ERROR_LEVEL==1) DbgPrint 
#define PB_DbgPrintL2 if (ERROR_LEVEL<=2) DbgPrint 
#define PB_DbgPrintL3 if (ERROR_LEVEL<=3) DbgPrint 
 
 
 
 
//***************************************************************************** 
//***************************************************************************** 
 
 
// FC znaky 
#define FCMasterNotReady    0x10 
#define FCMasterReady      0x20 
#define FCMasterInLogicalRing  0x30 
 
 
#define SAPDefault       0xff   
#define SAPNIL         0x80  // dost divny je definovat rozsah hodnot 0-63 a Nil (128 dle strany 639) jinde je vsak definova jako 0xFF 
#define SAPAll         0xff  // umoznuje pristup do LSAPu ze vsech RSAPu 
#define AccessAll        0x7f  // umoznuje pristup do LSAPu ze vsech stanic 
 
 
typedef UCHAR  UBYTE; 
typedef CHAR  BYTE; 
typedef USHORT UWORD; 
typedef ULONG  UDWORD; 
 
typedef enum 
{ 
 Offline        = 0, 
 Listen_Token, 
 Active_Idle, 
 Claim_Token, 
 Use_Token, 
 Await_Data_Resp, 
 Check_Access_Time, 
 Pass_Token, 
 Check_Token_Pass, 
 Await_Status_Resp 
} TMasterState; 
 
typedef enum 
{ 
 Slave           = 0, 
 Master_not_ready     = 1, 
 Master_ready       = 2, 
 Master_in_logical_ring  = 3 
} TStationStatus; 
 
 
 
typedef enum 
{ 
 TO_StartNow     = 0, 
 TO_StartTxEmpty 
} TTimeOutStartCondition; 
 
typedef enum 
{ 
 TO_Stopped      = 0, 
 TO_Running, 
 TO_WaittingTxEmpty 
} TTimeOutState; 
 
 
typedef enum 
{ 
 RLL_Stopped      = 0, 
 RLL_TestNext, 
 RLL_WaitNextCycle 
} T_RLL_Status; 
 
 
 
typedef enum 
{ 
 ACK_OK                                    = 0x00, 
 /* ACK. positive                            */ 
 ACK_UE                                    = 0x01, 
 /* ACK. negative:  remote-USER/FDL interface error           */ 
 ACK_RR                                    = 0x02, 
 /* ACK. negative:  no remote resource available            */ 
 ACK_RS                                    = 0x03, 
 /* ACK. negative:  service or rem_add at remote-lsap not activated   */ 
 ACK_DL                                    = 0x08, 
 /* response-data (l_sdu) low available                 */ 
 ACK_NR                                    = 0x09, 
 /* ACK. negative:  no response-data at remote-FDL available      */ 
 ACK_DH                                    = 0x0a, 
 /* response-data (l_sdu) high available                 */ 
 ACK_RDL                                    = 0x0c, 
 /* response-data (l_sdu) low available, but negative-ACK for send-data */ 
 ACK_RDH                                    = 0x0d, 
 /* response-data (l_sdu) high available, but negative-ACK for send-data */ 
 
 ACK_LS                                    = 0x10, 
 /* service not activated at local sap                  */ 
 ACK_NA                                    = 0x11, 
 /* no reaction (ACK/RES) from remote-station              */ 
 ACK_DS                                    = 0x12, 
 /* local FDL/PHY not in token-ring                   */ 
 ACK_NO                                    = 0x13, 
 /* ACK. negative:  not ok (different meanings dependant on service)  */ 
 ACK_LR                                    = 0x14, 
 /* resource of local FDL not available                 */ 
 ACK_IV                                    = 0x15, 
 /* invalid parameter in request                     */ 
 ACK_LO                                    = 0x20, 
 /* LOw-prior response-data are sent at this srd             */ 
 ACK_HI                                    = 0x21, 
 /* HIgh-prior response-data are sent at this srd            */ 
 ACK_NO_DATA                                  = 0x22        /* NO-DATA are sent at this srd                     */ 
} TACK; 
 
 
 
 
/* 
typedef enum { 
  br9600, 
  br19200 
} TBaudRate; 
*/ 
 
 
typedef enum 
{ 
 No, 
 Local, 
 Remote 
} TServiceType; 
 
 
//********************************************************************************** 
//********************************************************************************** 
//********************************************************************************** 
// 
// Standratni struktury pro FDL 
// 
 
/* ------------------- */ 
/* definitions for FLC */ 
/* ------------------- */ 
 
#define  FLC_Subsys  0x22 
 
#define  DEFAULT_SAP  0xff 
#define  EVENT_SAP   64 
#define  NO_SEGMENT  0xff 
#define  BROADCAST   127       /* broadcast-addr.: rem_add.station, dsap = 63 */ 
#define  MULTICAST   127       /* multicast-addr.: rem_add.station, dsap != 63 */ 
 
#define  LEN_MAX_RECEIVE_BUFFER 255  /* max. buffer-length for a receive telegram  */ 
#define  LEN_MIN_RECEIVE_BUFFER 32   /* min. receive_l_sdu.length          */ 
 
#define  ALL           0x7f 
#define  SEGMENT_VALID      0x80 
#define  SEGMENT_INVALID     0x00 
#define  SEGMENT_TYP       0x40 
 
/* example */ 
/*  access_sap = ALL or sap_number;                        */ 
/*  access_station = (ALL or station_number) + (SEGMENT_VALID or SEGMENT_INVALID); */ 
/*  if SEGMENT_VALID: access_segment = SEGMENT_TYP + segment_number (0 ... 63);  */ 
 
/* SERVICE */ 
#define  SDA_RESERVED      0x00 
#define  SDN_RESERVED      0x01 
#define  SRD_RESERVED      0x03 
#define  CSRD_RESERVED      0x05 
 
/* ROLE */ 
#define  INITIATOR        0x00      /* only possible by "sap_activate"                   */ 
#define  RESPONDER        0x10      /* possible by "sap_activate" and mandatory by "rsap_activate"     */ 
#define  BOTH_ROLES       0x20      /* only possible by "sap_activate"                   */ 
#define  SERVICE_NOT_ACTIVATED  0x30      /* service not activated                        */ 
 
 
#define  STATION_PASSIVE     0x00 
#define  STATION_NON_EXISTANT  0x10 
#define  STATION_NON_EXISTENT  0x10 
#define  STATION_ACTIVE_READY  0x20 
#define  STATION_ACTIVE     0x30 
 
#define  LEN_SAP_ACTIVATE    sizeof(struct fdl_sap) 
#define  LEN_EVENT_INDICATION  sizeof(struct event_indication) 
 
typedef enum 
{ 
 flc_false, 
 flc_true 
} flc_boolean; 
 
enum com_class 
{ 
 request    = 0x00, 
 confirm    = 0x01, 
 indication  = 0x02 
}; 
 
enum service_code 
{ 
 sda             = 0x00, 
 // Send Data with Acknowledge             
 sdn             = 0x01, 
 // Send Data with no Acknowledge           
 sdn_broadcast        = 0x7f, 
 // only for FDL-indication !!! (signs received broadcast-telegram)    
 srd             = 0x03, 
 // Send and Request Data               
 csrd            = 0x05, 
 // Cyclic Send and Request Data            
 reply_update_single     = 0x06, 
 // Reply Update Single Mode              
 reply_update_multiple    = 0x07, 
 // Reply Update Multiple Mode             
 fdl_read_value       = 0x0b, 
 // read busparameter                 
 fdl_set_value        = 0x0c, 
 // set busparameter                  
 sap_activate        = 0x0e, 
 // activate local SAP                 
 rsap_activate        = 0x11, 
 // activate local Responder-SAP            
 sap_deactivate       = 0x12, 
 // deactivate local (R)SAP              
 fdl_reset          = 0x13, 
 // reset PHY and FDL; all FDL-information is lost, exc. last busparam.  
 mac_reset          = 0x15, 
 // reset for MAC; a part of last valid busparameter will be updated   
 fdl_event          = 0x18, 
 // only for indication, list of events        
 lsap_status         = 0x19, 
 // requests information of remote-SAP or local-SAP  
 fdl_life_list_create_remote = 0x1a, 
 // requests list of intact stations          
 fdl_life_list_create_local = 0x1b, 
 // requests quick-list of intact stations (LAS and GAP will be actual)  
 fdl_ident          = 0x1c, 
 // requests data of software- and hardware-release  
 fdl_read_statistic_ctr   = 0x1d, 
 // NOT SUPPORTED! reads counter values of statistic and resets counter         
 fdl_read_las_statistic_ctr = 0x1e, 
 // NOT SUPPORTED! reads LAS and las_cycle_ctr and resets las_cycle_ctr         
 await_indication      = 0x1f, 
 // provides resources for indication (sap-dependent) 
 withdraw_indication     = 0x20, 
 // returnes indication-resources           
 load_routing_table     = 0x21, 
 // only for network-connection !!!          
 deactivate_routing_table  = 0x22, 
 // only for network-connection !!!          
 get_direct_conn       = 0x23, 
 // gets adress of next station            
}; 
 
typedef enum 
{ 
 low   = 0x00, 
 high  = 0x01 
} service_class; 
 
enum link_status 
{ 
 ok    = 0x00, 
 // ACK. positive               
 ue    = 0x01, 
 // ACK. negative:  remote-USER/FDL interface error           
 rr    = 0x02, 
 // ACK. negative:  no remote resource available             
 rs    = 0x03, 
 // ACK. negative:  service or rem_add at remote-lsap not activated   
 dl    = 0x08, 
 // response-data (l_sdu) low available    
 nr    = 0x09, 
 // ACK. negative:  no response-data at remote-FDL available       
 dh    = 0x0a, 
 // response-data (l_sdu) high available   
 rdl   = 0x0c, 
 // response-data (l_sdu) low available, but negative-ACK for send-data  
 rdh   = 0x0d, 
 // response-data (l_sdu) high available, but negative-ACK for send-data 
 ls    = 0x10, 
 // service not activated at local sap    
 na    = 0x11, 
 // no reaction (ACK/RES) from remote-station 
 ds    = 0x12, 
 // local FDL/PHY not in token-ring      
 no    = 0x13, 
 // ACK. negative:  not ok (different meanings dependant on service)   
 lr    = 0x14, 
 // resource of local FDL not available    
 iv    = 0x15, 
 // invalid parameter in request       
 lo    = 0x20, 
 // LOw-prior response-data are sent at this srd             
 hi    = 0x21, 
 // HIgh-prior response-data are sent at this srd             
 no_data = 0x22         
 // NO-DATA are sent at this srd       
}; 
 
enum  poll_element_entry 
{ 
 unlocked  = 0x00, 
 // polling enabled for this element     
 locked   = 0x01, 
 // element locked for this poll-cycle    
 not_changed = 0x02         
 // the same meaning as "unlocked", but layer 2 doesn't plausible this  
 // service; use only, if this element has already been sent and no    
 // parameter changed, but actualize receive_l_sdu.length !!!!!!!!!    
}; 
 
 
 
typedef enum 
{ 
 passive                                    = 0x00, 
 active                                    = 0x01, 
 active_fast                                  = 0x02, 
 passive_fast                                 = 0x03, 
 sm_active                                   = 0x04, 
 /* possible returned by read_value (PROFIBUS-PA)            */ 
 sm_passive                                  = 0x05 
} station_type ; 
 
typedef enum 
{ 
 kbaud_9_6     = 0x00, 
 kbaud_19_2    = 0x01, 
 kbaud_93_75    = 0x02, 
 kbaud_187_5    = 0x03, 
 kbaud_500     = 0x04, 
 kbaud_375     = 0x05, 
 kbaud_750     = 0x06, 
 /*CT_CHANGE*/ 
 mbaud_1_5     = 0x07, 
 mbaud_3      = 0x08, 
 mbaud_6      = 0x09, 
 mbaud_12     = 0x0a, 
 kbaud_45_45    = 0x0c        /* 09-06-1997: a new baud rate */ 
} baud_rate; 
 
enum  redundancy 
{ 
 no_redundancy    = 0x00, 
 bus_a_highprior   = 0x01, 
 bus_b_highprior   = 0x02, 
 redundancy_on    = 0x03 
}; 
 
enum  physical_layer 
{ 
 rs485   = 0x00, 
 modem   = 0x01 
}; 
 
enum  false_bus_parameter       /* "fdl_set_value" : if FDL-User sets false bus_parameter,       */ 
/* application_block -> l_status = false_bus_parameter + iv;      */ 
/* that means, high-fesponds with number of false parameter   */ 
{ 
 false_hsa            = 0x100, 
 false_ts            = 0x200, 
 false_station_type       = 0x300, 
 false_baud_rate         = 0x400, 
 false_medium_red        = 0x500, 
 false_retry_ctr         = 0x600, 
 false_default_sap        = 0x700, 
 false_network_connection_sap  = 0x800, 
 false_tsl            = 0x900, 
 false_tqui           = 0xa00, 
 false_tset           = 0xb00, 
 false_min_tsdr         = 0xc00, 
 false_max_tsdr         = 0xd00, 
 false_ttr            = 0xe00, 
 false_g             = 0xf00, 
 false_in_ring_desired      = 0x1000, 
 false_physical_layer      = 0x1100, 
 false_ident           = 0x1200 
}; 
 
//----------------------------------------------- 
 
typedef struct 
{ 
#ifdef M_DOS 
  enum service_code   code; 
#else 
  short          code; 
#endif   
}service; 
 
 
typedef struct 
{ 
  UCHAR station; 
  UCHAR segment;       // if no segment is used, set "NO_SEGMENT" 
}remote_address; 
 
typedef struct 
{ 
  void          * buffer_ptr; 
  UCHAR           length; 
}link_service_data_unit; 
 
 
typedef struct 
{ 
  UCHAR          opcode;     /* class of communication                        */ 
  UCHAR          subsystem;   /* number of source-task (only necessary for MTK-user !!!!!)      */ 
  UWORD          id;       /* identification of FDL-USER                      */ 
  service         service;    /* identification of service                      */ 
  remote_address     loc_add;    /* only for network-connection !!!                   */ 
  UCHAR          ssap;      /* source-service-access-point                     */ 
  UCHAR          dsap;      /* destination-service-access-point                   */ 
  remote_address     rem_add;    /* address of the remote-station                    */ 
#ifdef M_DOS 
  enum  service_class     serv_class;   /* priority of service                      */ 
#else 
  short             serv_class;   /* priority of service                      */ 
#endif   
  link_service_data_unit receive_l_sdu; /* address and length of received netto-data, exception:        */ 
  UCHAR          reserved1;   /* (reserved for FDL !!!!!!!!!!)                    */ 
  UCHAR          reserved2;   /* (reserved for FDL !!!!!!!!!!)                    */ 
  link_service_data_unit send_l_sdu;   /* address and length of send-netto-data, exception:          */ 
  /* 1. csrd         : length means number of POLL-elements    */ 
  /* 2. await_indication   : concatenation of application-blocks and  */ 
  /*  withdraw_indication : number of application-blocks        */ 
#ifdef M_DOS 
  enum  link_status      l_status;    /* link-status of service or update_state for srd-indication      */ 
#else 
  short             l_status;    /* link-status of service or update_state for srd-indication      */ 
#endif   
  UCHAR          reserved3[4];  /* for concatenated lists    (reserved for FDL !!!!!!!!!!)      */ 
}application_block; 
 
typedef struct 
{ 
  UWORD reserved[2]; 
  UCHAR length; 
  UWORD user; 
  UCHAR rb_type; 
  UCHAR priority; 
  UCHAR reserved_1; 
  UWORD reserved_2; 
  UCHAR subsystem; 
  UCHAR opcode; 
  UWORD response; 
  UWORD fill_length_1; 
  UCHAR reserved_3; 
  UWORD seg_length_1; 
  UWORD offset_1; 
  UWORD reserved_4; 
  UWORD fill_length_2; 
  UCHAR reserved_5; 
  UWORD seg_length_2; 
  UWORD offset_2; 
  UWORD reserved_6; 
} rb2_header_type; 
 
 
typedef struct 
{ 
  rb2_header_type  rb2_header; 
  application_block application_block; 
  UCHAR       reserved[12]; 
  UCHAR       reference[2]; 
  UCHAR       user_data_1[260]; 
  UCHAR       user_data_2[260]; 
} fdl_rb; 
 
 
typedef fdl_rb  flc_rb; 
 
/* Moegliche Strukturen der Datenpuffer */ 
 
struct user_poll_element 
{ 
  UCHAR            dsap;     /* destination-service-access-point                   */ 
  remote_address       rem_add;    /* address of the remote-station                    */ 
#ifdef M_DOS 
  enum  service_class      serv_class;  /* priority of send-telegram                    */ 
#else 
  short              serv_class;  /* priority of send-telegram                    */ 
#endif   
  link_service_data_unit   receive_l_sdu; /* request: length means buffer-length in byte             */ 
  /* confirm: length means length of received netto-data         */ 
  link_service_data_unit   send_l_sdu;  /* address and length of send-netto-data                */ 
  UCHAR            reserved;   /* reserved for FDL !!!!!                        */ 
#ifdef M_DOS 
  enum  link_status       l_status;   /* link-status of poll-element-service                 */ 
  enum  poll_element_entry   entry;     /* locks or unlocks a poll-element                   */ 
#else 
  short              l_status;   /* link-status of poll-element-service                 */ 
  short              entry;     /* locks or unlocks a poll-element                   */ 
#endif 
  UCHAR            reserved_2;  /* reserved for FDL !!!!!                        */ 
}; 
 
 
typedef struct ident 
{ 
  UCHAR reserved_header[8];          /* reserved for FDL !!!!!                        */ 
  UBYTE  ident[202]; 
  UCHAR response_telegram_length;       /* reserved for FDL !!!!!                        */ 
}; 
 
 
struct bus_parameter_block 
{ 
  UCHAR          hsa;         /* highest station-address                       */ 
  /* range of values: 2 ... 126                     */ 
  UCHAR          ts;          /* FDL-address of this station                     */ 
  /* range of values: 0 ... 126                     */  
#ifdef M_DOS 
  enum  station_type  stat_type;     /* active, passive                           */ 
  enum  baud_rate    Baud_Rate;       /* transmission rate                          */ 
  enum  redundancy   medium_red;      /* availability of redundant media                   */ 
#else 
  short          stat_type;     /* active, passive                           */ 
  short          Baud_Rate;       /* transmission rate                          */ 
  short          medium_red;      /* availability of redundant media                   */ 
#endif   
  UWORD          retry_ctr;      /* retry-number of requestor, if no reaction of responder        */ 
  /* range of values: 1 ... 8                      */ 
  UCHAR          default_sap;     /* Default SAP if no address-extension is used             */ 
  /* range of values: 2 ... 62                      */ 
  UCHAR          network_connection_sap;/* number of sap for network-connection (only for network-connections) */ 
  /* range of values: 2 ... 62                      */ 
  UWORD          tsl;         /* SLOT-time:                              */ 
  /* range of values: 2 exp 0 ... (2 exp 16) - 1  BIT-times       */ 
  UWORD          tqui;         /* Transmitter-Fall-Time / Repeater-Switch-Time:            */ 
  /* range of values: 0 ... (2 exp 8) - 1 BIT-times           */ 
  UWORD          tset;         /* setup-time                              */ 
  /* range of values: 0 ... (2 exp 8) - 1 BIT-times           */ 
  UWORD          min_tsdr;       /* smallest STATION-DELAY-time:                     */ 
  /* range of values: 2 exp 0 ... (2 exp 16) - 1  BIT-times       */ 
  UWORD          max_tsdr;       /* largest STATION-DELAY-time:                     */ 
  /* range of values: 2 exp 0 ... (2 exp 16) - 1  BIT-times       */ 
  ULONG          ttr;         /* TARGET-ROTATION-time:                        */ 
  /* range of values: 2 exp 0 ... (2 exp 24) - 1  BIT-times       */ 
  UCHAR          g;          /* GAP-UPDATE-factor: in multiples of ttr                */ 
  /* range_of_values: 1 ... 100                     */ 
#ifdef M_DOS 
  flc_boolean       in_ring_desired;    /* request entrance into the token-ring                 */ 
  enum  physical_layer physical_layer;    /* RS485, modem                             */ 
#else 
 short        in_ring_desired;    /* request entrance into the token-ring                 */ 
 short          physical_layer;    /* RS485, modem                             */ 
#endif   
  struct ident      ident;         /* vendor-name, controller_type, version of hardware and software    */ 
} bus_parameter_block; 
 
struct fdl_sap 
{ 
  UWORD          user_id;        /* identification for user                       */ 
  UCHAR          max_l_sdu_length;    /* maximal length of netto_data for this sap              */ 
  UCHAR          access_sap;       /* reserved destination_sap                       */ 
  UCHAR          access_station;     /* reserved destination_address                     */ 
  UCHAR          access_segment;     /* reserved destination_segment                     */ 
  UCHAR          sda;          /* ... .sda = "ROLE"; sda unused by service "rsap_activate"       */ 
  UCHAR          sdn;          /* look sda; sdn unused by service "rsap_activate"           */ 
  UCHAR          srd;          /* look sda;                              */ 
  UCHAR          csrd;          /* if you want to activate csrd for this SAP, type: ... .csrd = "ROLE"; */ 
  /* (only INITIATOR or SERVICE_NOT_ACTIVATED possible)          */ 
  /* csrd unused by service "rsap_activate"                */ 
  void         * rup_l_sdu_ptr_low;   /* reserved for "sap_deactivate"; USER gets rup-buffer returned     */ 
  void         * rup_l_sdu_ptr_high;   /* reserved for "sap_deactivate"; USER gets rup-buffer returned     */ 
  UCHAR          reserved[22];      /* reserved for FDL !!!!!                        */ 
}; 
 
struct fdl_l_stat 
{ 
  UCHAR access_station;     /* reserved destination_address                     */ 
  UCHAR reserved; 
  UCHAR sda;          /* ... .sda = "ROLE"; sda unused by service "rsap_activate"       */ 
  UCHAR sdn;          /* look sda; sdn unused by service "rsap_activate"           */ 
  UCHAR srd;          /* look sda;                              */ 
  UCHAR csrd;          /* if you want to activate csrd for this SAP, type: ... .csrd = "ROLE"; */ 
}; 
/**********************************************************************/ 
/****************  fdl_event (returned by fma_indication) ************/ 
/****************  await_indication (for DSAP = EVENT_SAP)************/ 
/**********************************************************************/ 
 
 
struct event_ctr 
{ 
  UWORD threshold;           /* if counter achieves threshold, a fma_indication is initiated     */ 
  UWORD counter; 
}; 
 
struct event_indication 
{ 
  struct event_ctr time_out; 
  struct event_ctr not_syn; 
  struct event_ctr uart_error; 
  struct event_ctr out_of_ring; 
  struct event_ctr sdn_not_indicated; 
  struct event_ctr duplicate_address; 
  struct event_ctr hardware_error; 
  struct event_ctr mac_error; 
  UCHAR       priority; 
} ; 
 
 
/**********************************************************************/ 
/****************  fdl_read_statistic_ctr ***************************/ 
/**********************************************************************/ 
 
struct statistic_ctr_list 
{ 
  /* error-counter */ 
  UWORD invalid_start_delimiter_ctr; 
  UWORD invalid_fcb_fcv_ctr; 
  UWORD invalid_token_ctr; 
  UWORD collision_ctr; 
  UWORD wrong_fcs_or_ed_ctr; 
  UWORD frame_error_ctr; 
  UWORD char_error_ctr; 
  UWORD retry_ctr; 
  /* reference-counter */ 
  ULONG start_delimiter_ctr; 
  ULONG stop_receive_ctr; 
  ULONG send_confirmed_ctr; 
  ULONG send_sdn_ctr; 
}; 
 
 
 
#ifndef INLINE 
 #define INLINE __inline 
#endif 
 
#ifndef CHIP950 
 #define CHIP950 (DeviceExtension->chip_options&(~0xff))==0x16954000 
#endif 
 
 
 
#endif /*_VARDEF_H */