www.pudn.com > PROFIBUS_DP_protocol_source.ZIP > lists.c, change:2004-03-17,size:12953b


//----------------------------------------------------------------------------- 
// $Id: lists.c,v 1.0.0                       2004/01/13 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// 
//   ProfiM - PROFIBUS MASTER DRIVER FOR WINDOWS NT/2000 
// 
// Author:  
//   Pavel Trnka, CTU FEE 
//   trnkap@seznam.cz 
// With help and advices from: 
//   Ing. Petr Smolik, CTU FEE 
//   Ing. Pavel Pisa, CTU FEE 
//   Ing. Pavel Burget, CTU FEE 
// 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// 
// Popis: 
// ------ 
// Definuje seznamy LAS a GAP pro Profibus. 
// 
// Vyznam seznamu LAS a GAP: 
// ------------------------- 
// 
// LAS - ke kazde adrese (v celem rozsahu adres 0..HSA) uvadi jestli je: 
//     Active - aktivni master v logickem podilejici se na predavani 
//          tokenu 
//     Passive - stanice nepripojena, stanice typu slave nebo stanice 
//          typu master, ktera jeste neni v zaclenena logickemu 
//          ringu masteru predavajicich si token 
//    LAS se aktualizuje s kazdym obehem tokenu (z datoveho toku na sbernici). 
// 
// GAP - je mnohem konkretnejsi nez LAS, ale je udrzovan pouze pro adresy 
//    v rozsahu TS+1..NS-1 (pro mono-master system ovsem pro cely 
//    adresni prostor) 
//    Stavy: 
//      Slave 
//      MasterNotReady 
//      Unused 
//    Cely se zaktualizuje vzdu az po nekolika obezich tokenu a to 
//    podle hodnoty koeficientu G (priblizne po G*(pocet stanic mezi 
//    TS a NS) ) 
// 
//--------------------------------------------------------------------------- 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
#include "NTDDK.H" 
 
#include "lists.h" 
#include "vardef.h" 
 
 
//***************************************************************************** 
 
void LAS_Init( PTLAS LAS, int size ) 
{ 
 LAS->length = size; 
 LAS_Clear( LAS ); 
 LAS->NewState = Stop; 
 LAS->LastActive = -1; 
} 
 
//***************************************************************************** 
 
void LAS_Close( PTLAS LAS ) 
{ 
} 
 
 
//***************************************************************************** 
//** Zajistuje update LASu po jeho vytvoreni 
//** 
//***************************************************************************** 
 
void LAS_Update( PTLAS LAS, int adr ) 
{ 
 int i; 
 if ( adr < LAS->length && adr != LAS->LastActive ) 
 { 
  LAS->LAS[adr] = LAS_Active; 
  if ( adr > LAS->LastActive ) 
   for ( i = LAS->LastActive + 1; i < adr; i++ ) 
    LAS->LAS[i] = LAS_Passive; 
  else 
  { 
   for ( i = LAS->LastActive + 1; i < LAS->length; i++ ) 
    LAS->LAS[i] = LAS_Passive; 
   for ( i = 0; i < adr; i++ ) 
    LAS->LAS[i] = LAS_Passive; 
  } 
  LAS->LastActive = adr; 
 } 
} 
 
 
//***************************************************************************** 
//** Vola se pri vytvareni LASu, pokud je master ve stavu Listen_Token. 
//** Vrati true pokud pridavane stanice vytvorili dva identicke cykly. 
//** 
//***************************************************************************** 
 
int LAS_CreatingAdd( PTLAS LAS, int adr ) 
{ 
 int i; 
 
 if ( adr < LAS->length ) 
 { 
  LAS->LastActive = adr; // pozor - spis by mel byt na konci 
 
  if ( LAS->NewState == Stop ) 
  { 
   LAS->NewState = First_Cycle; 
  } 
  if ( LAS->NewState == Done ) 
  { 
   LAS_Clear( LAS ); 
   LAS->NewState = First_Cycle; 
  } 
 
  if ( LAS->LAS[adr] == LAS_Active ) 
  { 
   if ( LAS->NewState == Second_Cycle ) 
   { 
    int Equal = 1; 
    for ( i = 0; i < LAS->length; i++ ) 
     Equal *= ( LAS->TestLAS[i] == LAS->LAS[i] ); 
    if ( Equal )           // Oba pruchody jsou stejne 
    { 
     LAS->NewState = Done; 
     return TRUE; 
    } 
    else              // Pruchody se lisi 
    { 
     LAS->NewState = Second_Cycle; 
     for ( i = 0; i < LAS->length; i++ ) 
      LAS->TestLAS[i] = LAS->LAS[i]; 
     LAS_Clear( LAS ); 
    } 
   } 
   if ( LAS->NewState == First_Cycle ) 
   { 
    for ( i = 0; i < LAS->length; i++ ) 
     LAS->TestLAS[i] = LAS->LAS[i]; 
    LAS_Clear( LAS ); 
    LAS->NewState = Second_Cycle; 
   } 
  } 
 
  LAS->LAS[adr] = LAS_Active; 
 } 
 return FALSE; 
} 
 
//***************************************************************************** 
 
void LAS_Clear( PTLAS LAS ) 
{ 
 int i; 
 if ( LAS->length > 1 ) 
  for ( i = 0; i < LAS->length; i++ ) 
   LAS->LAS[i] = LAS_Passive; 
} 
 
//***************************************************************************** 
 
int LAS_Complete( PTLAS LAS ) 
{ 
 return ( LAS->NewState == Done ); 
} 
 
 
//***************************************************************************** 
//** Vraci adresu predchoziho mastera k TS podle LASu. Pokud neexistuje 
//** tak vraci TS. 
//** 
//** Predchozi stanice PS podle aktualniho LAS - nikoliv podle Mastera. 
//** 
//***************************************************************************** 
 
int LAS_PreviousStation( PTLAS LAS, int TS )    
{ 
 /* 
 int i; 
 if ( TS < LAS->length ) 
 { 
  if ( TS > 0 ) 
   for ( i = TS - 1; i >= 0; i-- ) 
    if ( LAS->LAS[i] == LAS_Active ) 
     return i; 
  if ( TS < LAS->length - 1 ) 
   for ( i = LAS->length - 1; i > TS; i-- ) 
    if ( LAS->LAS[i] == LAS_Active ) 
     return i; 
 } 
 */ 
  
 int i;  
  
 if ( TS < 0 || TS >= LAS->length ) 
  return 0;  // TS ma chybnou hodnotu 
  
 i = TS-1; 
 if ( i < 0 ) 
  i = LAS->length - 1;  
 
 while ( LAS->LAS[i] != LAS_Active && i != TS )  
 {  
  i--; 
  if ( i < 0 ) 
   i = LAS->length - 1;    
 } 
  
 if ( LAS->LAS[i] == LAS_Active ) 
  return i;  
   
 return TS;   // zadna jina aktivni stanice v LAS neni 
} 
 
 
//***************************************************************************** 
//** Vraci adresu mastera mastera k TS podle LASu. Pokud neexistuje 
//** tak vraci TS. 
//** 
//** Nasledujici stanice PS podle aktualniho LAS - nikoliv podle Mastera. 
//** 
//***************************************************************************** 
 
int LAS_NextStation( PTLAS LAS, int TS )    
{ 
 /* 
 int i; 
 if ( TS < LAS->length ) 
 { 
  if ( TS < LAS->length - 1 ) 
   for ( i = TS + 1; i < LAS->length; i++ ) 
    if ( LAS->LAS[i] == LAS_Active ) 
     return i; 
  if ( TS > 0 ) 
   for ( i = 0; i < TS; i++ ) 
    if ( LAS->LAS[i] == LAS_Active ) 
     return i; 
 } 
 */ 
  
 int i; 
  
 if ( TS < 0 || TS >= LAS->length ) 
  return 0;  // TS ma chybnou hodnotu 
  
 i = TS+1; 
 if ( i >= LAS->length ) 
  i = 0;  
 
 while ( LAS->LAS[i] != LAS_Active && i != TS )  
 {  
  i++; 
  if ( i >= LAS->length ) 
   i = 0; 
 } 
  
 if ( LAS->LAS[i] == LAS_Active ) 
  return i;  
  
 return TS;   // zadna jina aktivni stanice v LAS neni 
} 
 
 
//***************************************************************************** 
//** Prevede LAS na retezec - vypise ty adresy, kterym odpovida aktivni 
//** master. 
//** 
//***************************************************************************** 
 
/* 
Z puvodni verze - neprevedeno 
 
String TLAS::ToString() 
{ 
    String S=""; 
    for (int i=0; i<length; i++) 
     if (LAS[i]==LAS_Active) S+=" "+IntToStr(i); 
     else S+=" "; 
 
    return S; 
} 
*/ 
 
//***************************************************************************** 
//** Vymaze vsechny zaznamy aktivnich stanic mezi TS a PS (pro PS<TS i PS>TS) 
//** 
//***************************************************************************** 
 
void LAS_VymazStanice( PTLAS LAS, int TS, int PS ) 
{ 
 int i; 
 if ( PS < TS ) 
 { 
  for ( i = PS + 1; i < TS; i++ ) 
   LAS->LAS[i] = LAS_Passive; 
 } 
 else if ( PS > TS ) 
 { 
  for ( i = 0; i < TS; i++ ) 
   LAS->LAS[i] = LAS_Passive; 
  for ( i = PS + 1; i < LAS->length; i++ ) 
   LAS->LAS[i] = LAS_Passive; 
 } 
 else // PS=TS 
 { 
  LAS_Clear( LAS ); 
  LAS->LAS[TS] = LAS_Active;       // snad OK - zalezi odkud se mazani TS,TS vola 
 } 
} 
 
 
//***************************************************************************** 
//** Vola se pri Claim_Token - master je na sbernici sam. 
//** 
//***************************************************************************** 
 
void LAS_NoStations( PTLAS LAS ) 
{ 
 LAS_Clear( LAS ); 
 LAS->NewState = Done; 
} 
 
 
 
 
//***************************************************************************** 
//***************************************************************************** 
//***************************************************************************** 
 
 
 
 
//***************************************************************************** 
//** Inicializce GAPListu - dulezite predani adresy TS 
//** 
//***************************************************************************** 
 
void GAPL_Init( PTGAPL GAPL, int _length, int _TS ) 
{ 
 GAPL->length = _length; 
 GAPL->TS = _TS; 
 GAPL->NS = -1; 
 GAPL_Clear( GAPL ); 
 GAPL->LastTested = GAPL->TS; // pristi testovanou tak bude nasledujici po TS 
} 
 
//***************************************************************************** 
 
void GAPL_Close( PTGAPL GAPL ) 
{ 
} 
 
//***************************************************************************** 
 
void GAPL_Clear( PTGAPL GAPL ) 
{ 
 int i; 
 for ( i = 0; i < GAPL->length; i++ ) 
 { 
  GAPL->GAPL[i].StationState = GAP_Unused; 
  GAPL->GAPL[i].FCV = FALSE; 
  GAPL->GAPL[i].FCB = TRUE; 
 } 
} 
 
 
//***************************************************************************** 
//** Zajisti aby dalsi testovanou stanici z GAPL byla TS+1 
//** 
//***************************************************************************** 
 
void GAPL_RestartTest( PTGAPL GAPL ) 
{ 
 GAPL->LastTested = GAPL->TS; // pristi testovanou tak bude nasledujici po TS 
} 
 
//***************************************************************************** 
 
void GAPL_UpdateNS( PTGAPL GAPL, int _NS ) 
{ 
 GAPL->NS = _NS; 
} 
 
 
//***************************************************************************** 
//** Vybere z GAPu adresu dalsi stanice, ktera by se mela testovat dotazem 
//** FDL Status. 
//** Opetovne volani vrati uz dalsi adresu. 
//** 
//***************************************************************************** 
 
int GAPL_NextToTest( PTGAPL GAPL ) 
{ 
 int next; 
  
 if ( (GAPL->TS+1 == GAPL->NS) || 
    ((GAPL->TS == GAPL->length-1) && (GAPL->NS==0)) ) 
 { 
  // 
  // mezi TS a NS nelezi zadne stanice 
  // 
  return -1;  
 } 
  
 next = GAPL->LastTested + 1; 
  
 if ( next >= GAPL->length - 1 ) 
  next = 0; 
    
 if ( next == GAPL->NS ) 
  next = GAPL->TS + 1; 
   
 if ( next == GAPL->TS ) 
  next = GAPL->TS + 1;  
  
/*  
 // 
 // je-li master na sbernici sam - potom NS=-1, spis NS=TS 
 // 
 
  
 if ( GAPL->NS > GAPL->TS )        
 { 
  if ( GAPL->LastTested < ( GAPL->NS - 1 ) ) 
   next = GAPL->LastTested + 1; 
  else 
   next = GAPL->TS + 1; 
 } 
 else 
 { 
  if ( GAPL->LastTested >= GAPL->TS )         // i = ??? 
  { 
   if ( GAPL->LastTested >= GAPL->length - 1 ) 
    next = 0; 
   else 
    next = GAPL->LastTested + 1; 
  } 
  else 
  { 
   if ( GAPL->LastTested == GAPL->TS - 1 ) 
    next = GAPL->TS + 1; 
   else 
    next = GAPL->LastTested + 1; 
  } 
 } 
*/ 
 
 return next; 
} 
 
 
//***************************************************************************** 
//** Ulozi do GAPu aktualizovany stav stanice na adrese adr. A zaznamena jeji 
//** adresu jako posledni testovanou. 
//** 
//***************************************************************************** 
 
void GAPL_Update( PTGAPL GAPL, int adr, TGAPState _StationState ) 
{ 
 //    if ( adr!=NextToTest() ) ToByNemeloNastat !!! 
 if ( adr >= 0 && adr < GAPL->length ) 
 { 
  GAPL->GAPL[adr].StationState = _StationState; 
 
  GAPL->LastTested = adr; 
 } 
} 
 
 
//***************************************************************************** 
//** Invertuje FCB 
//** Pokud je FCV==false predpoklada, ze doslo k vyslani prvni ramce s urcenim 
//** pocatecni hodnoty FCB a tak nastavuje FCV=true 
//** 
//***************************************************************************** 
 
void GAPL_FCBToggle( PTGAPL GAPL, int adr ) 
{ 
 if ( !GAPL->GAPL[adr].FCV ) 
  GAPL->GAPL[adr].FCV = TRUE; 
 GAPL->GAPL[adr].FCB = !GAPL->GAPL[adr].FCB; // nemusi tady fungovat 
} 
 
//*****************************************************************************