www.pudn.com > PROFIBUS_DP_protocol_source.ZIP > frame.c, change:2004-03-17,size:11970b


//----------------------------------------------------------------------------- 
// $Id: frame.c,v 1.0.0                       2004/01/13 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// 
//   ProfiM - PROFIBUS MASTER DRIVER FOR WINDOWS NT/2000 
// 
// Author:  
//   Pavel Trnka, CTU FEE 
//   trnkap@seznam.cz 
// With help and advices from: 
//   Ing. Petr Smolik, CTU FEE 
//   Ing. Pavel Pisa, CTU FEE 
//   Ing. Pavel Burget, CTU FEE 
// 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// 
// Popis: 
// ------ 
//  Funkce pro praci s ramci sbernice Profibus. 
// 
// 
// Funkce volane z vnejsku: 
// --------------------------- 
// 
//  PBFrame_DecodeFrame - urci typ ramce a dekoduje jej do jednotlivych 
//        promennych 
//  PBFrame_FindFrame  - hleda vyskyt platneho ramce v bufferu a jako 
//        vysledek vraci jeho polohu a delku 
// 
//----------------------------------------------------------------------------- 
//----------------------------------------------------------------------------- 
 
#include "NTDDK.H" 
 
#include "vardef.h" 
#include "frame.h" 
 
//***************************************************************************** 
 
void PBFrame_Init( PTPBFrame PBF ) 
{ 
 PBF->Valid = FALSE; 
} 
 
 
//***************************************************************************** 
//** Urci typ ramce a dekoduje jej do promennych struktury 
//** 
//***************************************************************************** 
 
// POZOR - Indexy do Stringu zacinaji na jednicce, nikoliv na nule! 
 
void PBFrame_DecodeFrame( PTPBFrame PBF, 
             PUCHAR frame, 
             int FrameLen, 
             int TS, 
             int DefaultSAP ) 
{ 
 int i; 
 int data_pos = 0; // ukazatel na pocatek dat ve framu - posune se pokud ma frame Address Extension     
 
 frame = frame - 1; // puvodne pouzivany String preveden na pole UCHAR (indexace se lisi o jednicku)          
 
 PBF->Valid = FALSE;       
 
 //!!  String frame=_frame+ AnsiString::StringOfChar('\x00', 30); // doplneni delky pro moznost primeho testovani znaku bez chyby - out of range 
 //!! Nutno zajistit dostatecne dlouhy buffer  
 
 PBF->DA = frame[2];  // pokud je frame SD2 tak se jeste zmeni 
 PBF->SA = frame[3]; 
 
 // delky uz by nemelo byt potreba kontrolovat 
 
 if ( frame[1] == DelimiterSD4 && FrameLen >= 3 )         // Token 
 { 
  PBF->FrameType = FT_Token; 
  PBF->Data_length = 0; 
  PBF->Valid = TRUE; 
  return; /* !! */ 
 } 
 
 
 if ( frame[1] == DelimiterSC && FrameLen >= 1 )         // Short Acknowledge 
 { 
  PBF->FrameType = FT_ShortAcknowledge; 
  PBF->Data_length = 0; 
  PBF->Valid = TRUE; 
  PBF->ACK = ACK_OK; //muzu u Short Acknowledge ? 
  return; /* !! */ 
 } 
 
 
 
 if ( frame[1] == DelimiterSD1 )                   // Fixed length frame with NO data field 
 { 
  PBF->FC = frame[4]; 
  PBF->FCS = frame[5]; 
  PBF->ED = frame[6]; 
  PBF->Data_length = 0; 
  // jeste pridat test na FCS (ED uz otestovan) 
  PBF->Valid = TRUE; 
 } 
 
 
 if ( frame[1] == DelimiterSD3 )                   // Fixed length frame WITH Data field 
 { 
  PBF->FC = frame[4]; 
  PBF->FCS = frame[13]; 
  PBF->ED = frame[14]; 
 
  data_pos = 5; 
  PBF->Data_length = 8; 
 
  //vycucnout data - az nakonec - jeste je treba zjistit offset pokud je Address Extension 
 
  PBF->Valid = TRUE; 
 } 
 
 if ( frame[1] == DelimiterSD2 )                   // Variable length frame WITH Data field 
 { 
  PBF->LE = frame[2]; 
  PBF->LEr = frame[3]; 
 
  if ( PBF->LE == PBF->LEr && PBF->LE >= 4 && frame[4] == DelimiterSD2 ) 
  { 
   PBF->DA = frame[5]; 
   PBF->SA = frame[6]; 
   PBF->FC = frame[7]; 
 
   data_pos = 8; 
   PBF->Data_length = PBF->LE - 3; // snad OK? 
 
   //vycucnout data - az nakonec - jeste je treba zjistit offset pokud je Address Extension 
 
   PBF->Valid = TRUE; 
  } 
 } 
 
 if ( ( PBF->DA & 0x7F ) == BROADCAST ) 
  PBF->DA = (UBYTE) TS; // zpusob jak vyresit prijem broadcastu 
 
 //pokud nema frame SAPy tak nastavi defaultni 
 PBF->DSAP = (UBYTE) DefaultSAP; 
 PBF->SSAP = (UBYTE) DefaultSAP; 
 if ( frame[1] == DelimiterSD2 || frame[1] == DelimiterSD3 )  // dekodovani Address Extension 
 { 
  if ( PBF->DA & 0x80 ) 
  { 
   if ( frame[data_pos] & 0x80 ) 
   { 
    data_pos++; PBF->Data_length--; PBF->DSAP = frame[data_pos]; 
   } 
   else if ( !( frame[data_pos] & 0x40 ) ) 
    PBF->DSAP = frame[data_pos]; 
   data_pos++;PBF->Data_length--; 
   PBF->DA = PBF->DA & 0x7F; 
  } 
  if ( PBF->SA & 0x80 ) 
  { 
   if ( frame[data_pos] & 0x80 ) 
   { 
    data_pos++; PBF->Data_length--; PBF->SSAP = frame[data_pos]; 
   } 
   else if ( !( frame[data_pos] & 0x40 ) ) 
    PBF->SSAP = frame[data_pos]; 
   data_pos++;PBF->Data_length--; 
   PBF->SA = PBF->SA & 0x7F; 
  } 
 
  // vycucnuti dat 
  for ( i = 0; i < PBF->Data_length; i++ ) 
   PBF->Data[i] = frame[i + data_pos]; // puvodne bylo Data[i+1], ale ted by to melo byt spravne 
 } 
 
 
 if ( PBF->Valid && ( PBF->ED != DelimiterED /*|| !test CRC*/ ) ) 
 { 
  PBF->Valid = FALSE; 
 } 
 
 
 if ( PBF->Valid ) 
 { 
  /* dekoduj FC apod.*/ 
  PBF->FC &= 0x7F;    // odriznuti rezervovaneho osmeho bitu - nejspis neni potreba 
 
  if ( PBF->FC & 0x40 ) // Request, Send/Request Frame 
  { 
   switch ( ( PBF->FC & 0x0F ) ) 
   { 
    case 4: 
     PBF->FrameType = FT_SDNLow; break; 
    case 6: 
     PBF->FrameType = FT_SDNHigh; break;            
    case 9: 
     PBF->FrameType = FT_RequestFDLStatuswithReply; break; 
    case 12: 
     PBF->FrameType = FT_SRDLow; break; 
    case 13: 
     PBF->FrameType = FT_SRDHigh; break;            
    case 14: 
     PBF->FrameType = FT_RequestIdentwithReply; break; 
    case 15: 
     PBF->FrameType = FT_RequestLSAPStatuswithReply; break;                                  
    default: 
     PBF->Valid = FALSE; // TODO - je to OK? 
   } 
   //if ((PBF->FC & 0x0F)==9) PBF->FrameType=FT_RequestFDLStatuswithReply; 
  } 
  else      // Acknowledgement, Response Frame 
  { 
   PBF->FrameType = FT_Reply; 
   PBF->ACK = /*TACK*/ PBF->FC & 0x0F; 
   PBF->StnType = /*TStationStatus*/ ( PBF->FC & 0x30 ) >> 4 ; 
  } 
 } 
} 
 
 
//***************************************************************************** 
//** Urci jestli dany retezec obsahuje na zacatku platny ramec (platnost se 
//** urcuje pouze tim jestli zacina platnym Start Delimeterm a konci End 
//** Delimiterem). Urci jak je tento ramec dlouhy (vyhledanim End Delimiteru). 
//***************************************************************************** 
 
BOOLEAN PBFrame_FindFrame( PUCHAR buffer, int BufLen, int *length ) 
{ 
 buffer = buffer - 1; // puvodne pouzivany String preveden na pole UCHAR (indexace se lisi o jednicku) 
 
 if ( BufLen > 0 ) 
  if ( buffer[1] == DelimiterSD1 || 
     buffer[1] == DelimiterSD2 || 
     buffer[1] == DelimiterSD3 || 
     buffer[1] == DelimiterSD4 || 
     buffer[1] == DelimiterSC ) 
  { 
   if ( buffer[1] == DelimiterSD1 && BufLen >= 6 ) 
    if ( buffer[6] == DelimiterED ) 
    { 
     *length = 6; return TRUE; 
    } 
 
   if ( buffer[1] == DelimiterSD2 ) 
   { 
    int L, EDpos; 
    if ( BufLen >= 2 ) 
    { 
     L = buffer[2]; 
     EDpos = 4 + L + 2; 
     if ( BufLen >= EDpos ) 
      if ( buffer[EDpos] == DelimiterED ) 
      { 
       *length = EDpos; 
       return TRUE; 
      } 
    } 
   } // pozor ED uz muze patrit k jinemu framu pokud je SD2 ramec poruseny 
 
   if ( buffer[1] == DelimiterSD3 && BufLen >= 14 ) 
    if ( buffer[14] == DelimiterED ) 
    { 
     *length = 14; return TRUE; 
    } // pozor testovani ED na 14 muze byt zradne a znicit napr dobry buffer po spatnem typu SD3 
 
   if ( buffer[1] == DelimiterSD4 && BufLen >= 3 ) 
   { 
    *length = 3; return TRUE; 
   } 
 
   if ( buffer[1] == DelimiterSC && BufLen >= 1 ) 
   { 
    *length = 1; return TRUE; 
   } 
  } 
 
 return FALSE; 
} 
 
 
//***************************************************************************** 
//** Hleda v retezci vyskyt nektereho ze Start Delimiteru. Pri nalezeni vrati 
//** jeho pozici v buffer. Pokud zadny neni nalezen vraci -1. 
//** 
//***************************************************************************** 
 
int PBFrame_FindStartDelimiter( PUCHAR buffer, int BufLen ) 
{ 
 int i; 
 
 buffer = buffer - 1; // puvodne pouzivany String preveden na pole UCHAR (indexace se lisi o jednicku) 
 
 for ( i = 1; i <= BufLen; i++ ) 
 { 
  if ( buffer[i] == DelimiterSD1 || 
     buffer[i] == DelimiterSD2 || 
     buffer[i] == DelimiterSD3 || 
     buffer[i] == DelimiterSD4 || 
     buffer[i] == DelimiterSC ) 
   return i; 
 } 
 return -1; 
} 
 
 
//***************************************************************************** 
//** Urci je-li dany znak platnym Start Delimiterem SDx (pro SC vraci take 
//** FALSE ). 
//** 
//***************************************************************************** 
 
BOOLEAN IsStartDelimiterSDx( char ch ) 
{ 
 return ( ch == DelimiterSD1 || 
      ch == DelimiterSD2 || 
      ch == DelimiterSD3 || 
      ch == DelimiterSD4 ); 
} 
 
 
/* 
//***************************************************************************** 
//** Prevede retezec tvoreny sekvenci hexadecimalnich cisel na retezec bytu, 
//** kde kazdy odpovida jednomu hex. cislu. 
//** 
//** format vstupniho retezce "xx xx xx...xx xx xx" napr. "1C CE 46 F2" 
//***************************************************************************** 
 
String HexStringToString(String hs) 
{ 
 int   count; 
 int   hi,lo,ch; 
 
 if (hs.Length()>=2) 
    if ( (hs.Length()-2)%3==0) 
    { 
        count=(hs.Length()-2)/3 + 1; 
        String s=AnsiString::StringOfChar(' ',count); 
 
        for (int i=0; i<count; i++) 
        { 
            ch=hs[i*3+1]; 
            if (ch>='0' && ch<='9') hi=ch-'0'; 
            if (ch>='a' && ch<='f') hi=ch-'a'+10; 
            if (ch>='A' && ch<='F') hi=ch-'A'+10; 
            ch=hs[i*3+2]; 
            if (ch>='0' && ch<='9') lo=ch-'0'; 
            if (ch>='a' && ch<='f') lo=ch-'a'+10; 
            if (ch>='A' && ch<='F') lo=ch-'A'+10; 
 
            s[i+1]=(hi<<4)+lo; 
        } 
        return s; 
    } 
 return ""; 
} 
 
 
//***************************************************************************** 
//** Prevede data ulozena v retezci (po bytech) na retezec s hexadecimalnim 
//** vypisem dat 
//** 
//***************************************************************************** 
 
String StringDataToHex(String frame) 
{ 
  String out=""; 
  for (int i=1; i<=frame.Length(); i++) out=out+IntToHex( ((unsigned char)(frame[i])) ,2)+" "; 
  return out; 
} 
 
 
 
//***************************************************************************** 
// UNSUSED ?? 
 
String BuildFrameNoData(int _DA, int _SA, int _FC) 
{ 
 String s=AnsiString::StringOfChar(' ',6); 
 s[1]=DelimiterSD1; 
 s[2]=_DA; 
 s[3]=_SA; 
 s[4]=_FC; 
 s[5]= (_DA+_SA+_FC)%256 ; 
 s[6]=DelimiterED; 
 return s; 
} 
*/ 
//*****************************************************************************