www.pudn.com > NumericalComputing.rar > bslashtx.m, change:2003-12-19,size:1187b


function x = bslashtx(A,b) 
% BSLASHTX Solve linear system (backslash) 
% x = bslashtx(A,b) solves A*x = b 
 
[n,n] = size(A); 
if isequal(triu(A,1),zeros(n,n)) 
  % Lower triangular 
  x = forward(A,b); 
  return 
elseif isequal(tril(A,-1),zeros(n,n)) 
  % Upper triangular 
  x = backsubs(A,b); 
  return 
elseif isequal(A,A') 
  [R,fail] = chol(A); 
  if ~fail 
   % Positive definite 
   y = forward(R',b); 
   x = backsubs(R,y); 
   return 
  end 
end 
 
% Triangular factorization 
[L,U,p] = lutx(A); 
 
% Permutation and forward elimination 
y = forward(L,b(p)); 
 
% Back substitution 
x = backsubs(U,y); 
 
 
% ------------------------------ 
 
function x = forward(L,x) 
% FORWARD. Forward elimination. 
% For lower triangular L, x = forward(L,b) solves L*x = b. 
[n,n] = size(L); 
x(1) = x(1)/L(1,1); 
for k = 2:n 
  j = 1:k-1; 
  x(k) = (x(k) - L(k,j)*x(j))/L(k,k); 
end 
 
 
% ------------------------------ 
 
function x = backsubs(U,x) 
% BACKSUBS. Back substitution. 
% For upper triangular U, x = backsubs(U,b) solves U*x = b. 
[n,n] = size(U); 
x(n) = x(n)/U(n,n); 
for k = n-1:-1:1 
  j = k+1:n; 
  x(k) = (x(k) - U(k,j)*x(j))/U(k,k); 
end