www.pudn.com > AFEM@matlab.rar > findnode.m, change:2006-10-20,size:420b


function findnode(node,i)
% FINDNODE highlights the i-th node
%
% USAGE
%    findnode(node,i)
%
% INPUT 
%     node: coordinate array of all nodes
%     i:    index of the node you want to highlight
%

% L. Chen & C. Zhang 10-11-2006

hold on
N=size(node,1);
if (i<1) || (i>N), fprintf('is not a valide node index'); end
text(node(i,1)+0.01,node(i,2)+0.01, int2str(i));
plot(node(i,1),node(i,2), 'r.', 'MarkerSize', 18);